Svezak 09 Br. 2 (2014): April

- RADIJE BIH

Radije bih da gledam oduševljena kako vrana znalački skrha orah (tu skrivenu suštinu do koje se stiže jedino razaranjem svijeta!) ispustivši ga iz kljuna s visine iznad gradske raskrsnice a onda čeka da prođu ti dosadni automobili pa da s mirom jede Radije bih da u bašti Zemaljskog muzeja što prije moguće u objektiv foto-aparata uhvatim deset kvadrata kaćuna nevjerovatnih  []

- DOBRO JE

Dan i nebo gore iznad, postavljeni na svoje mjesto. Uredna slika za preživljavanje. Dobro je, kažem, dobro je. Kosti pod zemljom, na zemlji stol, na stolu zdjela s voćem. Grožđe i šljive. U hladu smo drveta vjetar u krošnji, polako, da mu osjetimo dah. U korijen ne gledamo ne želimo osjetiti mrak. Negdje se tope snjegovi, tutnje potresi, oluje odnose  []

- BOŽIĆ U PRAGU

Gorjele su na sve strane ulične svjetiljke i blještale okićene jelke. Petarde, rakete, vatromet. Praznična pucnjava činila je atmosferu opuštajućom, gotovo zavičajnom. Pričao sam joj o Dancu kojem sam uz pivo, na nikakvom engleskom, pokušavao objasniti zašto za Božić ne idem kući. U hladnoj sobici zbijali smo se jedno uz drugo slušajući eksplozije kestenja u rerni. A mislili smo da  []

- MOLITVA NA PUTU

Bože koji si me do ovoga časa doveo nevidljiv vodi me i dalje koncu mojih želja Ne ostavi me umorna i sama nasred puta Obrazi su moji blijedi i moje misli nemoćno ko moje ruke vise Bože daj da novo plavo jutro iz umora digne moje misli da kroz blijede ruke prođe mlaz crvene svježe krvi Budi nad mojom glavom  []

- ZAPIS

Nikada mnogo ne imah … Nikada ništa nesta … A … dijelih U selu Vrpolje, u okolini Trebinja, nalazi se nekropola sa osamnaest stećaka. Na jednom od njih je natpis koji kaže da tu leži župan Medulin. Natpis kaže da nije bio bogat čovjek, ali da je uvuke činio dobra djela. Nije poznato ko je bio župan Medulin, osim što  []

- SOKRAT I BOSNA

Kada sam bio student filozofije prije rata bio sam začuđen jednim aspektom Sokratovog učenja. Naime, u Platonovom dijalogu Gorgija, Sokrat u raspravi sa Polom kaže da je nepravda najveće zlo. Na Polovo pitanje da li bi više volio da trpi nepravdu ili da je čini, Sokrat odgovara da ne bi želio ni jedno ni drugo, ali ako treba birati između  []

- FILOZOFIJA U BOSNI I HERCEGOVINI U PERIODU OD 2000. DO 2013. GODINE

U ovom tekstu će se pokušati dati kratki pregled stanja filozofije u Bosni i Hercegovini u posljednjih trinaest godina. Filozofija se studira na pet filozofskih fakulteta, odnosno univerziteta u BiH: na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (Univerzitet u Sarajevu), Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu (Univerzitet u Istočnom Sarajevu), Filozofskom fakultetu u Tuzli (Univerzitet u Tuzli), Filozofskom fakultetu u Mostaru (Sveučilište u  []