FILOZOFIJA U BOSNI I HERCEGOVINI U PERIODU OD 2000. DO 2013. GODINE

FILOZOFIJA U BOSNI I HERCEGOVINI U PERIODU OD 2000. DO 2013. GODINE

U ovom tekstu će se pokušati dati kratki pregled stanja filozofije u Bosni i Hercegovini u posljednjih trinaest godina. Filozofija se studira na pet filozofskih fakulteta, odnosno univerziteta u BiH: na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (Univerzitet u Sarajevu), Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu (Univerzitet u Istočnom Sarajevu), Filozofskom fakultetu u Tuzli (Univerzitet u Tuzli), Filozofskom fakultetu u Mostaru (Sveučilište u Mostaru), i Filozofskom fakultetu u Banja Luci (Univerzitet u Banja Luci). Prije rata u BiH filozofske knjige su se objavljivale uz pomoć države. Od 2000. godine do danas određen broj filozofskih knjiga objavili su univerziteti i privatne izdavačke kuće. Danas filozofska djela u kontinuuitetu objavljuju udruženja građana Hijatus (Zenica) i Theoria (Sarajevo). Dio filozofskih knjiga koje je objavio Hijatus bavi antičkom filozofijom i to onim filozofskim školama i pravcima o kojima se rijetko piše i u zemljama sa mnogo dužom filozofskom tradicijom, a to su knjige o kinicima, kirenjanima i sofistima. Hijatus je objavio nekoliko knjiga o Sokratovoj filozofiji, kratku povijest pragmatizma, te knjigu o Georgu Simmelu. Filozofsko društvo Theoria i neki drugi izdavači su objavili knjige iz oblasti političke filozofije, bioetike, prava životinja, te knjige koje se bave filozofijama Kanta, Hegela i Heideggera.

Filozofski članci objavljuju se u časopisima Dijalog, Pregled i Sophos, ali i drugim časopisima koji se općenito bave društvenim pitanjima, kulturom i književnošću, kao što su Odjek i Zeničke sveske. Problem za malu filozofsku zajednicu u BiH je to što stručni časopisi rijetko objavljuju tekstove na stranim jezicima i rijetko su dostupni čitateljima izvan BiH. Nesumnjivo najznačajniji filozofski događaj u historiji BiH je bio 28. internacionalni Hegelov kongres, održan u Sarajevu 2010. godine u organizaciji Filozofskog društva Theoria i Univerziteta u Sarajevu. Na kongresu je učestvovalo 352 učesnika, sa 137 referata, a učesnici su došli iz preko 55 država širom svijeta. Filozofsko društvo Theoria je pored toga organiziralo, samostalno ili u kooperaciji sa Univerzitetom i Filozofskim fakultetom u Sarajevu, 11 međunarodnih filozofskih simpozija na kojima su pored učesnika iz BiH izlagali i učesnici iz Hrvatske, Austrije, Njemačke i drugih država. Iako je rad u oblasti filozofije u Bosni i Hercegovini u posljednjih trinaest godina slabo podržavan od strane državnih institucija, nadu u bolju budućnost ulijeva učestvovanje mladih stručnjaka na spomenutom međunarodnom kongresu i simpozijima.

Creative Commons License
The preceding text is copyright of the author and/or translator and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.