Članci

ZAPIS

Nikada mnogo ne imah … Nikada ništa nesta … A … dijelih U selu Vrpolje, u okolini Trebinja, nalazi se nekropola sa osamnaest stećaka. Na jednom od njih je natpis koji kaže da tu leži župan Medulin. Natpis kaže da nije bio bogat čovjek, ali da je uvuke činio dobra djela. Nije poznato ko je bio župan Medulin, osim što  []