Članci

SOKRAT I BOSNA

Kada sam bio student filozofije prije rata bio sam začuđen jednim aspektom Sokratovog učenja. Naime, u Platonovom dijalogu Gorgija, Sokrat u raspravi sa Polom kaže da je nepravda najveće zlo. Na Polovo pitanje da li bi više volio da trpi nepravdu ili da je čini, Sokrat odgovara da ne bi želio ni jedno ni drugo, ali ako treba birati između  []

FILOZOFIJA U BOSNI I HERCEGOVINI U PERIODU OD 2000. DO 2013. GODINE

U ovom tekstu će se pokušati dati kratki pregled stanja filozofije u Bosni i Hercegovini u posljednjih trinaest godina. Filozofija se studira na pet filozofskih fakulteta, odnosno univerziteta u BiH: na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (Univerzitet u Sarajevu), Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu (Univerzitet u Istočnom Sarajevu), Filozofskom fakultetu u Tuzli (Univerzitet u Tuzli), Filozofskom fakultetu u Mostaru (Sveučilište u  []