Podrška za Duh Bosne

“Duh Bosne” je nedavno inkorporiran kao neprofitna organizacija koja može dobijati donacije oslobođene poreza. Mi ćemo koristiti ta sredstva za kompenziranje našeg Web dizajnera, plaćanje prevoda, autorskih honorara i izdavačevih dozvola za objavljivanje.

“Duh Bosne” izlazi tromjesečno već četvrtu godinu i mi vjerujemo da svaki broj časopisa nastavlja da podržava i unapređuje njegovu misiju, a to je objavljivanje naučnih radova i drugih tekstova iz istorije, politike i književnosti Bosne i Hercegovine u cilju priznavanja i održavanja dugovječnih tradicija društvenog i građanskog ustrojstva koje predstavlja bosansko nasljeđe. Ovakav pristup kulturnoj istoriji i savremenoj bosanskoj politici u posljednje vrijeme postaje sve slabiji u javnom diskursu o Bosni.

Mi smatramo da je važno ne samo održavati nego i jačati naše napore u jasnom artikulisanju i ukazivanju na nenacionalističko razumijevanje moralnih i društvenih temelja Bosne kao istorijskog entiteta.