ZAPIS

ZAPIS

Nikada mnogo ne imah …
Nikada ništa nesta …
A … dijelih

U selu Vrpolje, u okolini Trebinja, nalazi se nekropola sa osamnaest stećaka. Na jednom od njih je natpis koji kaže da tu leži župan Medulin. Natpis kaže da nije bio bogat čovjek, ali da je uvuke činio dobra djela. Nije poznato ko je bio župan Medulin, osim što se pretpostavlja da nije bio Vlah, jer nosi titulu župana, a ne katunara ili vojvode, kao što je bilo uobičajeno kod predstavnika Vlaha. Natpis vjerovatno potječe iz druge polovine 14. vijeka.

Safet Bešlagić, Leksikon stećaka, Svjetlost Sarajevo, 2004, str. 132

.

Creative Commons License
The preceding text is copyright of the author and/or translator and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.