Članci

RADIJE BIH

Radije bih da gledam oduševljena kako vrana znalački skrha orah (tu skrivenu suštinu do koje se stiže jedino razaranjem svijeta!) ispustivši ga iz kljuna s visine iznad gradske raskrsnice a onda čeka da prođu ti dosadni automobili pa da s mirom jede Radije bih da u bašti Zemaljskog muzeja što prije moguće u objektiv foto-aparata uhvatim deset kvadrata kaćuna nevjerovatnih  []

Božje drvce, Sarajevo

Za M.H. Stizao ovaj nas je grad, stezao u zagrljaj i oko vrata. Posmatramo ga s visoka – cezari trenutka, udišuć njegov dah: tijela ljudska, behar božanski; žamor stanica i mir japanske trešnje u bašti Muzeja; one što nam bijahu dragi i što nam se u njedrima sviše. Jedan između nas rukom mahne prema srušenoj kuli u visini – kao  []