Članci

Bosanci u Dervišu i Smrti

Hasan se sjetio kako je u Carigradu govorio o plemenitosti svojih zemljaka, i smijao se. Srećom po sebe, nikom ništa nije zamjerao, nije se ni žalostio, sve što mu se desilo primio je kao žestoku šalu. Drugi su još gori, rekao je, braneći, čini mi se, više svoj raniji zanos nego istinu. Za dvije-tri godine opet ih je zavolio, navikao  []

Kirka

Ona odavno eno glasno već pjeva A ne znamo zapravo ni ko je ni šta je I kad pojedemo dobro pečene kolače i slasne Koje nam sama mijesi i služi Bičemo pretvoreni u lavove vukove svinje Životinje divlje bez njigove divljine Zadržaćemo sve ono što nas inače krasi Ljudska pristojnost Hrabrost trenutnu Kičmu savitljivu I još onu kukavnu nadu Bičemo  []

Čika Radovan

(Ovaj tekst je neznatno izmijenjena verzija članka napisanog pred kraj rata u Bosni i u bostonskom dnevniku The Christian Science Monitor 19. jula 1995) Radovan Karadžić je Crnogorac koji tvrdi da je Srbin, psihijatar koja pokušava da bude pjesnik i ratni zločinac koji insistira da je političar. On nosi prezime koje vuče korijen iz turskog jezika, što je tužan i  []

Potpis

Nešto se promijenilo između mene i ljudi otkad sam jednome od njih roditelj. – Pol Klodel Trčim s kćerkicom kući – granate su nas, opet, iznenadile na ulici. Granate, već stoljećima, svaki dan padaju, i svaki put iznenade. Požurujem je ljutitom galamom: srdžbu s tobdžija srpskih prenosim na dijete čekano deset godina. Da se potpišem, veli mi, dok prolazimo kraj  []

Kao i sve ostalo

Kao i sve ostalo i naš jezik je svojstven nama Stranci ga ne mogu naučiti to je za njih samo trtljanje Jučer čujem ženu kako kaže “Ovaj mi je rat uništio život” Zašto uvijek kažemo “ovaj rat”? Da skrenemo pažnju na ratove koji su se zbili prije? Da se sjetimo budućih ratova? Reći ovaj rat znači ukazati na onaj rat  []

Draga, lice ti postaje bijelo

Draga, lice ti postaje bijelo bezizražajno polje sa snijegom bez tragova Tvoje oči što su nekoć plamtjele poput plavog neba sada gasnu pamćenje nas oboje izdaje Proklinjem svoje sjećanje koje nestaje trudim se da ga zadržim ono iščezava iza okuke druge treće Tačna boja tvog glasa tvoj pokret Koji me je znao tako dirnuti način na koji je nastajao tvoj  []

U Sarajevu sam bio sretan

U Sarajevu tamo sam bio sretan Kafane pozorište noćni život dvadeset minuta do planina tri sata do mora dobar posao kozmopolitski život ali kad je rat počeo nisam se osjećao bezbjednim pa sam došao u Beograd da živim među svojima Mislio sam bolji život ovdje nema granatiranja ima vode struje stalno komšije nisu podozrive osim na uobičajen način ali Beograd  []

Američka studentica u sarajevu

Ovog ljeta sam prisustvovala predavanjima o Sarajevu u vezi s ratom u Bosni i Hercegovini. U sklopu tog kursa javila se prilika za sedmodnevni odlazak u Sarajevo. Bio je to jedan od razloga zašto sam i odabrala ova predavanja. Moram priznati da sam znala vrlo malo o tom ratu jer sam imala samo 6 godina kada je počeo. Sjećam se  []

Opis Bosne u izvještaju sv. stolici 1600. godine

Kraljevstvo Bosna, zvano Misija (=Mezija), veliko je… Klima mu je vrlo umjerena i vrlo zdrava; tlo je bogato brojnim rudnicima željeza, olova, kositra, bakra, srebra i zlata. Ljudi su visoki, lijepi, bistroumni, snažni i ratoborni. Zemlja obiluje svim stvarima za prehranu i ljudsko uzdržavanje. Natapa je mnogo plovnih rijeka i ukrašava mnogo jezera, bogatih ribom; odlikuje je velika i prijatna  []

Hasan u carigradu: Slika bosne iz “Derviša i smrti”

Hasan se rđavo prilagodio, preosjetljiv zbog svega što je njegovo lično i zavičajno, uvjeren u ljudske vrijednosti koje će svugdje steći priznanje. Našavši se u bogatom carskom gradu, sa složenim vezama i odnosima među ljudima, nužno nemilosrdnim, kao među ajkulama u debelom moru, lažno pristojnim, uglađeno licemjernim, isprepletenim kao paukove niti i mreže, neiskusna čestitost jednog mladića zaplela se u  []

Rumijeva filozofija i bosanska paradigma

Situiranje bosanske paradigme u ovom radu je dijametralno oprečno sadašnjim prevalirajućim percepcijama o BiH. Naše je nastojanje da ponudimo ispravan odgovor na aktualnu situaciju i glavno pitanje: “Da li ćemo se fokusirati na naše razlikovnosti, ili pak na ono što nam je zajedničko u Bosni?” Moja je želja da pokažem da ovo nije istinsko lice tradicionalne Bosne, već da bosanska  []

Pjesnik: Mak Dizdar

Mehmed Alija Dizdar, najpoznatiji bosanski pjesnik ovog doba, rođen je 1917. godine u Stocu, središnjem gradu Huma, južne pokrajine Bosne. Čitatelji Dizdara uglavnom ne znaju po imenima koja su mu dali njegov otac Muharem i majka Nezira, rođena Babović. Oni ga znaju po njegovom književnom imenu Mak – tajnom nadimku koji je koristio kao član antifašističkog pokreta tokom Drugog svjetskog  []

Nadzirna postaja

kod nadzirne postaje od debla i bačvi ispunjenih pijeskom skupina blijedih putnika autobusa stoji u krivudavom redu, ovisna o muskarcu kojeg će se gumbi na bluzi uskoro rasprsnuti od trbuha. jesam li ja Židov: musliman: katolik: koga on danas hoće više mrziti: hoće li ga moje ime na listu zamašćenog papira zbuniti ili potaknuti izvući me iz reda za rukav  []

O pojmu izbjeglice

1.0 Uvijek sam držao da su rijeke proklete jer nemaju kud svršiti doli se u moru izgubiti Nemaš dom kad juriti počneš Posrćeš slijepo preko kamenova Vijugaš oko stvari umjesto kroz njih Bujajuća sila nije Živo tvorna no tvoja očajna želja Sve veća brzina nadolje pomaže ti isprazniti se 1.1 Je li im tijek mijenjaju ili Zagaćuju Prisiljavaju ih da  []

Djed unuku

nećeš puno toga pamtiti o meni misao tu i tamo naprezati se postati slikom: uz prigodne fotografije bit će još više zbunjujuća kad si pokrenuo svoj električni vlak bio je to vlak mojega prognanstva koji sam morao opetovano zaboravljati dok su mi umrtvljeni prsti držali palicu za upravljanje hitnuo si mojeg punjenog psa sa žalosnim očima s kreveta i ustrijelio  []

Bez Izlaza

od samoga početka trebao si znati stvari nisu kakvima se čine, premda i tad one jesu to što jesu – pukom srećom prošao si brisanim prostorom vođen iluzijom kako je ono što se ne vidi paralelno onomu što je pred očima: no pravi put, bio tamo ili ne, tek je pokazatelj, i moguće ga je spoznati samo ako se spozna  []

Značaj Kosova sa stanovišta Bosne i Herzegovine

Pitanja o legitimitetu nezavisne države posebno su reaktuelizirana danas u svjetlu rasprava o statusu Kosova. Ove rasprave nepotrebno se dalje politiziraju prenoseći se na BiH pri čemu se, osobito kao mjera pritiska na međunarodnu zajednicu iz Beograda i Banja Luke, problem Kosova pokušava ‘internacionalizirati’ poistovjećujući poziciju Republike Srpske s pozicijom Kosova, pa se samo na prvi pogled ubjedljivom analogijom uspostavlja  []

Razlike nas ne dijele, kroz njih se upoznajemo

Mi smo savršeni. Mi ne pravimo greške. Mi shvatamo. Mi smo najbolji. Mi ćemo pobijediti. Svima ćemo pokazati. Mi možemo. Mi hoćemo. Imamo i štelu. Sanjamo. Vidimo. Ostvarujemo. Pobjeđujemo. I onda udahneš po prvi put u svom novom životu. Savršena djeca. Mi smo X. Ne treba nam Y. Mi smo Y. Ne treba nam X. Umišljeni sasvim dovoljno, ne previše.  []

Odgovornost međunarodne zajednice i posebno velike britanije i francuske za rat u Bosni i Hercegovini

Pitanje koje je u vezi s odgovornošću za rat u Bosni i Hercegovini stavlja u centar pažnje i odgovornost međunarodne zajednice, odnosno onih njenih članica koje su imale veliki uticaj na tok zbivanja na ovom prostoru, pa i u Bosni i Hercegovini, kako u smislu stvaranja uvijeta započinjanja rata, tako i u smislu načina kako je on bio vođen, a  []

Bosanski gradovi krajem 19. vijeka

Novinar i istoričar William Miller (1864-1945) obrazovao se na Rugbyju i Oxfordu, nakon čega se posvetio proučavanju društvenih i političkih zbivanja u Turskoj i na Balkanu. Njegova knjiga Putovanja i politika na Bliskom istoku (1898) zasnovana je, kako sam ističe, na četiri boravka na Balkanu u godinama 1894, 1896, 1897, i 1898, i na “dugom studiranju istočnog pitanja” (p. ix).  []