O pojmu izbjeglice

O pojmu izbjeglice

1.0

Uvijek sam držao
da su rijeke proklete
jer nemaju kud svršiti
doli se u moru izgubiti

Nemaš dom kad juriti
počneš Posrćeš slijepo
preko kamenova Vijugaš
oko stvari umjesto kroz njih

Bujajuća sila nije Živo
tvorna no tvoja očajna želja
Sve veća brzina nadolje
pomaže ti isprazniti se

1.1

Je li im tijek mijenjaju ili Zagaćuju
Prisiljavaju ih da se preko obala izliju
sudbina im je u rukama nekoga drugoga

Kad su posve presahnule
gaje još uvijek nestvarnu nadu
korita su dostatni dokaz da su postojale

One su mjera patnje
što ne može biti izmjerena One su
vječno odbačena stvar božje milosti

1.2

Ja sam poput njih Moja prošlost
što juri iza mene i sa mnom
i ispred mene jedina je sadašnjost

Moje su riječi kapljice što se u sebe
utapljaju Njihova teška je šutnja
na dubokom ušću zanemarena nazočnost.

Iz knjige pjesama Vrijeme zatvaranja, 2008 – © 2008 Mario Susko

Creative Commons License
The preceding text is copyright of the author and/or translator and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.