U Sarajevu sam bio sretan

U Sarajevu sam bio sretan

U Sarajevu tamo sam bio sretan
Kafane pozorište noćni život dvadeset minuta do planina
tri sata do mora
dobar posao kozmopolitski život
ali kad je rat počeo nisam se osjećao bezbjednim
pa sam došao u Beograd da živim među svojima
Mislio sam bolji život ovdje nema granatiranja
ima vode struje stalno
komšije nisu podozrive osim na uobičajen način
ali Beograd je ravan jednoličan ni planina ni mora
život je jednoličan odsječen od prijatelja
ne možeš ni nazvati Sarajevo odavde
vozovi više ne idu
a ljudi braća i sestre Srbi
postupaju s nama kao sa strancima
kao da smo alaša šljam

Translated by Omer Hadžiselimović – © 2008 Omer Hadžiselimović

Creative Commons License
The preceding text is copyright of the author and/or translator and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.