Contributors Mak Dizdar
andricmak-dizdarsebilj

Članci

POZIV

A sada hajdemo konačno sada pođimo jasno u onaj hod nevidovni konačno sada tamo tu je u torbi hljeb i kamen tu je nož i srce hajdemo pođimo tamo gdje ne znamo sjećanjem da ikada  []

Razgovor

To R. Konstantinović Htio sam da slušam da čujem da razumijem razogovor jednog talasa i jedne školjke A oni mi rekoše Lijepo, a jesi li slušao čuo razumio razgovor onih koji hodaju uspravno kao i  []

ISSN: #1931-4965 // © 2006-2023 Duh Bosne