Svezak 13 Br. 3 (2018): Jul
sebilj andric mak-dizdar

Svezak 13 Br. 3 (2018): Jul

: LOGORI

Svaki pokušaj, makar i najzaobilazniji, makar i u zametku, bilo kakvog ideološkog opravdanja tog fenomena – logorâ – u ime takozvane “istorijske nužnosti”, “klasne borbe”, “rasne čistote”, “novog čoveka” i slično, diskreditovaće svako delo, svakog  []

: TRI KRATKA FILMA: SADRŽAJ I VIMEO LINKOVI

GETO 59  Sinopsis Ovaj nenametljivi etnografski film pruža intimni pogled na izbjeglički centar u kojem više od pedeset obitelji žive kao izbjeglice dvadeset godina nakon rata. Unatoč njihovoj izolaciji i zanemarivanju, neke obitelji se bave,  []

: POZIV

A sada hajdemo konačno sada pođimo jasno u onaj hod nevidovni konačno sada tamo tu je u torbi hljeb i kamen tu je nož i srce hajdemo pođimo tamo gdje ne znamo sjećanjem da ikada  []

ISSN: #1931-4965 // © 2006-2023 Duh Bosne