Svezak 13 Br. 3 (2018): Jul

- LOGORI

Svaki pokušaj, makar i najzaobilazniji, makar i u zametku, bilo kakvog ideološkog opravdanja tog fenomena – logorâ – u ime takozvane “istorijske nužnosti”, “klasne borbe”, “rasne čistote”, “novog čoveka” i slično, diskreditovaće svako delo, svakog pisca, jednom zauvek i nemilosrdno. Usuđujem se reći da će u skoroj budućnosti, ako sve ne ode do đavola, odgovornost pisca biti odmeravana u prvom  []

- TELEGRAMI ZA ANGELA PALMERASA (PRIČE IZ RATNOG DJETINJSTVA)

Neugodno iznenađenje Dedina kuća bila je na brežuljku, kao na osmatračnici. Čujemo neku galamu i vidimo veliku gužvu u podnožju sela. Mnogo ljudi. Cijelo selo. Nisu prošle ni nekolike minute a u našu avliju već stižu vojnici. Svi moramo poći sa njima. Brzo, brzo. Ponijeti u dvije kese šta se može od potrepština, i noga. Zašto idemo, gdje idemo? –  []

- TRI KRATKA FILMA: SADRŽAJ I VIMEO LINKOVI

GETO 59  Sinopsis Ovaj nenametljivi etnografski film pruža intimni pogled na izbjeglički centar u kojem više od pedeset obitelji žive kao izbjeglice dvadeset godina nakon rata. Unatoč njihovoj izolaciji i zanemarivanju, neke obitelji se bave, zajedno sa svojom djecom koja su rođena kao izbjeglice i ostala izbjeglice u vlastitoj zemlji, poslovima kao što su sakupljanje uglja i berba bilja. Zajednica  []

- MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU između MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU GRADA SARAJEVA

Informativni centar o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo, su u Vijećnici otvorili gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, u ime predsjednika Mehanizma za međunarodne krivične sudove, Gabrielle Mclntyre i biši sudija MKSJ Faust Pocar. Osnivanje Informativnog centra i promocija njegovog naslijeđa projekt je od historijskog značaja za grad Sarajevo i državu Bosnu i Hercegovinu. Centar predstavlja još jedan korak  []

- POZIV

A sada hajdemo konačno sada pođimo jasno u onaj hod nevidovni konačno sada tamo tu je u torbi hljeb i kamen tu je nož i srce hajdemo pođimo tamo gdje ne znamo sjećanjem da ikada smo i ičim bili odakle smo tamo zaista odavno u sebe ovakve došli u sebe ovakve kakvi se nismo ni skrili ni snili na duboko  []