Članci

Modra rijeka

Nikto ne zna gdje je ona Malo znamo al je znano Iza gore iza dola Iza sedam iza osam I još huđe i još luđe Preko gorkih preko mornih Preko gloga preko drače Preko žege preko stege Preko slutnje preko sumnje Iza devet iza deset Tamo dolje ispod zemlje I onamo ispod neba I još dublje i još jače Iza  []

O stećcima

Po konciznosti i nekim formalnim osobinama zapisima su slični natpisi, koji se pojavljuju najviše na stećcima, a zatim na crkvenim građevinama, sudačkim stolicama, mauzolejima, kaznenim pločama, itd. I kao što pisac zapisa na marginama svojih ili tuđih knjiga mora u nekoj mjeri da se drži izvjesnih pravila u formiranju rečenice, proporcija i sadržaja zapisa, tako i pisci epigrafa imaju prilično  []

Modra rijeka

Nikto ne zna gdje je ona Malo znamo al je znano Iza gore iza dola Iza sedam iza osam I još huđe i još luđe Preko gorkih preko mornih Preko gloga preko drače Preko žege preko stege Preko slutnje preko sumnje Iza devet iza deset I još dublje i još jače Iza šutnje iza tmače Gdje pijetlovi ne pjevaju Gdje  []

Kalipsa

Plačem Zbog ljubavi tvoje što napravi me robom Zbog ljubavi što oslobodit me ne može Plačeš.  

Penelopa

O tebi su ispjevane sve pjesme i ne bi smjelo ništa više o tebi da se pjeva O tebi su rečene sve rijeći i ne bi moglo ništa više o tebi da se kaže Tvoje platno je ostalo tajnovito kao noć i tvoji prosci prozirni kao jutro Pa ipak te moram smjestiti u onaj krug nejasnih bića stvari i stanja  []

Polifem

Ti si velik Strašan U veličini Svojoj Ti si Jak Do boga A ja Niko I ništa To ključ je Za tebe Pa Ipak Moj si Da ne bih Tvoj Bio Ključ je to Za mene Čovjeka Tvoje Duge ruke Neće nikada doprijeti Do mog malog uplašenog srca  

More

Na dlanu cvijet Na dlanu dažd Na dlanu led A ti Ti samo brineš brigu svoju Bez brige  

Jabukov cvijet

Snjegovi postaju sve dublji i crnji kao grijesi U životu koji se bliži svom kraju Hoćemo li još uvijek imati oči Kada jabuka u vrtu pusti prvi bijeli cvijet  

Ispod stvari

Smrt ko teška sjena prati me odavno Umro bih već rado i lijepo i javno da se sa tom smrću poljubiti mogoh.  

Krinovi

U polju i u gori bijeli krinovi procvali Po polju i gori krin kao da nešto zbori Po gori i dolu svaki krin Kao da gori I kada tiho između procvalih cvjetova Zamišljen tako Prolazis Možda kao i ja pomislis na one koji su Prije tebe ovuda tiho Prolazili Između procvalih bijelih cvjetova Pitajući se isto tako kao i ti  []

Zapis o štitu

Poiskah štit dobri da štiti me Bacih ga potom dobrog jer Tišti me  

Hiža u Milama

Djedovska hiža bi stvorena tu krepost da krepča u srcima ostane Neka je zato vazda širom otvorena za doste drage i za velikane srčane Za goste za starce za strojnike i ostale krstjane Za sve dobre ljude za sve dobre Bošnjane Za sve vojnike u vojni što vojuje se protiv vojne I raznih inih stinih i silnih zlica i zala  []