Svezak 9 Br. 1 (2014): Januar
sebilj andric mak-dizdar

Svezak 9 Br. 1 (2014): Januar

: Oblici bosanskih duša

A se leži Ahmat Stuk na svojoj baštini na plemenitoj Nekt se znade da odtad otkad u polju se na me postavi taj biljeg, kojino usijetče mi brat, višlje ni putnici po zemji ni zvijezde  []

: Zemaljski muzej u Sarajevu

Zemaljski muzej u Sarajevu je jedinstven spomenik ne samo kulture, već i inovativnog koncepta interdisciplinarnosti između humanistike i društvenih nauka. Nastao je 1888, kao paradni produkt nove austro-ugarske vlasti posle aneksije Bosne i Hercegovine. Ujedinjavao  []

: Moje bosanske ljubavi

Ovo je neka vrsta kratkog kataloga mojih strasti povezanih sa Bosnom: nije reč o nostalgičnoj naraciji, več o popisu tekstova, ljudi i stvari koji su u velikoj meri opredelili moj život. Kao jedinče koje se  []

: Tajna

Kao ptica sjedi Na desnici Ruci Jao Odletje mi Ptica  

ISSN: #1931-4965 // © 2006-2023 Duh Bosne