Članci

Kritika čistog uma

Učili su nas kakva je klima u Etiopiji, koliko ima ovaca na Novom Zelandu. Učili su nas kolika je površina SSSR-a i sa kojim zemljama graničimo. Kad mi je susjed došao na vrata u čizmama, a ne u kućnim papama kao nekad, pomislio sam: površina SSSR-a promjenljiva je kao broj ovaca na Novom Zelandu. Kad mi je susjed došao na  []