Kritika čistog uma

Kritika čistog uma

Učili su nas kakva je klima u Etiopiji,
koliko ima ovaca na Novom Zelandu.
Učili su nas kolika je površina SSSR-a
i sa kojim zemljama graničimo.
Kad mi je susjed došao na vrata
u čizmama, a ne u kućnim papama kao nekad,
pomislio sam: površina SSSR-a promjenljiva je
kao broj ovaca na Novom Zelandu.

Kad mi je susjed došao na vrata
tražeći da na nekakvom papiriću potpišem
da moj dom više nije moj dom,
osjetio sam: ponovo je nastupilo vrijeme
velikih geografskih otkrića. I otisnuh se,
s kolumbovskim nadahnućem, bez kompasa
i zvjezdanog neba nad sobom,
tražiti novi put do Indije.
Prokopati drugi Suecki kanal.
Ponovo komponovati Nabuka.
Naslikati još jednom sve Mrtve prirode.

© 1996 by Adin Ljuca

Creative Commons License
The preceding text is copyright of the author and/or translator and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.