2022
sebilj andric mak-dizdar

Članci

Sve teže

dajem konačni oblik nečemu. Ni jedna šolja kojom grabim vodu, ni jedan krčag u kojoj je nosim ne doseže ravnotežu između punog i praznog. Danas se ne usuđujem na nešto više no da oplijevim baštu,  []

MAJKA

Stoji iza mene daleko, petnaest i više godina daleko, prigušeno bosansko djetinjstvo. Da li se sjećam? Bila je jedna kutija – soba, i po njoj je išlo napaćeno mršavo lice, noge u papučama, izblijedjele dimije  []

ISSN: #1931-4965 // © 2006-2023 Duh Bosne