Sve teže

Sve teže

dajem konačni oblik nečemu. Ni jedna šolja
kojom grabim vodu, ni jedan krčag u kojoj je nosim
ne doseže ravnotežu između punog i praznog.

Danas se ne usuđujem na nešto više
no da oplijevim baštu, pograbim riječi,
bacim ih na kompost i čekam proljeće,
da ih prevrnem.

Creative Commons License
The preceding text is copyright of the author and/or translator and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.