Put

Put

Dugo se mislilo
Da je on ukrug
Kao što se mislilo
Da je Zemlja ravna.
Nije duž,
Izlazi iz kažiprsta.
Svugdje je
I sve ga ima.
Kada bi Kosmos
Imao meridijan
Eto, bio bi sličan.
Na njeg’ ne ideš
Da upoznaš druge
Zaputiš se da upoznaš sebe.
Ne mora biti prav.
Može bit’ i krivina,
Ne mjeri se njim daljina.
I dalje je najduži
Onaj između srca i razuma

© 2009 Damir Uzunović

Creative Commons License
The preceding text is copyright of the author and/or translator and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.