Članci

Put

Dugo se mislilo Da je on ukrug Kao što se mislilo Da je Zemlja ravna. Nije duž, Izlazi iz kažiprsta. Svugdje je I sve ga ima. Kada bi Kosmos Imao meridijan Eto, bio bi sličan. Na njeg’ ne ideš Da upoznaš druge Zaputiš se da upoznaš sebe. Ne mora biti prav. Može bit’ i krivina, Ne mjeri se njim daljina.  []