Kraj rata

Kraj rata

Kraj rata ne znači mir. To je samo okončanje rata, ubijanja i razaranja.

Svaka priča o ratu sadrži poglavlje koje skoro uvijek ostane neispričano – priču o razdoblju nakon rata, koje iz dana u dan postaje predgovor za budućnost.

– Sara Terry, fotograf

 

Internetska Izložba, Dayton International Peace Museum

Dejtonski mirovni sporazum je priča o izazovu postizanja mira nakon rata.

Da bismo postupili pravedno prema onome što su ljudi na Balkanu pretrpjeli ne smijemo ignorisati veće probleme proistekle iz sukoba: ksenofobiju, genocid, silovanja, ratne zločine i pravnu zaštitu.

 

Creative Commons License
The preceding text is copyright of the author and/or translator and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.