Arheologija nade

Arheologija nade

Tražeći ko zna šta nabasao sam na komplet
luksuznog srebrenog escajga potonulog na dno
posljednje kutije s nepotrebnim stvarima.
Ne paše ni uz šta u mojoj kuhinji i mom životu
osim uz davne majčine predstave o mojoj
budućnosti.

Creative Commons License
The preceding text is copyright of the author and/or translator and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.