Članci

Mi, Bosanci i Hercegovci u SAD

Bosanskohercegovačka dijaspora u SAD kao da je drugačija. Oni ne dozvoljavaju da se zovu izbjeglicama. Oni su prognanici, oni su istjerani iz svojih domova etničkim čišćenjem, i vole to istaknuti. Gotovo u svakom nazivu naše organizacije stoji nešto bosanskohercegovacko: BOSANA, BHeart, Bosnian American Professional Association (BAPA), New England Friends of Bosnia and Herzegovina, BHAYA, BHAAAS, Advisory Council for Bosnia and  []

POSEBNA VIŠEGRADSKA PORUKA

Ubili su joj sinove, znala je da od povratka u Višegrad nema ništa, ali nikada nije izustila nijednu riječ mržnje Četničko postrojavanje u Višegradu prizva mi sjećanja iz ovog grada 1992. godine. Kad su u noći, maja 1992, u Višegradu na Stupama, odveli daidžu Muhameda u pidžami, u stanicu milicije na ispitivanje, činilo mi se da svijet polako propada i  []