Članci

AMERIČKA LINGVISTIČKA TRAGEDIJA

Alexander, Ronelle. Bosnian, Croatian, Serbian, a Grammar: With Sociolinguistic Commentary. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 2006. xxi + 464 pp. Alexander, Ronelle and Ellen Elias-Bursać. Bosnian, Croatian, Serbian, a Textbook: With Exercises and Basic Grammar, Second edition. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 2010. xviii + 510 pp. Ovaj članak je skraćena verzija dužeg prikaza gore navedenih knjiga, objavljenog  []

POŠTOVANI PREDSJEDNIČE OBAMA

Ja sam Midhat Riđanović, profesor emeritus engleskog jezika i lingvistike na Univerzitetu u Sarajevu. Sad vam pišem da vas, kao običan građanin Bosne i Hercegovine, obavijestim o katastrofalnoj situaciji u kojoj se nalazi moja zemlja. U minulom ratu su razrušeni svi veći industrijski kapaciteti, i do sada ni jedan nije obnovljen. Veliki broj manjih industrijskih i trgovačkih objekata pokupovali su  []

Bosnian for Foreigners

Dr. Midhat Riđanović, profesor emeritus engleskog jezika i lingvistike Univerziteta u Sarajevu, nedavno je objavio značajno djelo o bosanskom jeziku – BOSANSKI ZA STRANCE : SA ISCRPNOM GRAMATIKOM. Ovo djelo je plod višegodišnjeg istraživačkog rada Profesora Riđanovića, djelo u koje je profesor ugradio svoje četrdesetogodišnje nastavno iskustvo kao i rezultate svog naučnog rada u oblasti lingvistike, kojom se bavio cijelog  []

Pismo Noamu Čomskom od jednog bosanskog kolege

Poštovani Profesore Čomski, Ja sam Midhat Riđanović, profesor emeritus engleskog jezika i lingvistike na Univerzitetu u Sarajevu. U jesen 1966. godine došao sam u SAD kao Fulbrajtov stipendista na postdiplomski studij lingvistike na Mičigenskom univerzitetu, gdje sam, u junu 1967, stekao stepen magistra. Zahvaljajući dotadašnjem uspjehu, dobio sam nagradnu stipendiju istog univerziteta, koja mi je omogućila da nastavim studije radi  []

Sjećanje na Sarajevo

Sljedeća tri zapisa dio su “Povremenog dnevnika o ljubavi i ratu,” koji je autor tek djelimično napisao. Dnevnik treba da obuhvati pedeset godina autorovog života u Bosni – od njegovog ranog djetinjstva u Sarajevu prije Drugog svjetskog rata do današnjih dana. Osmijeh – proljeće 1939, proljeće 1941. Njen osmijeh… Ah, šta bih samo dao kad bih mogao spjevati odu tom  []