Svezak 10 Br. 4 (2015): Oktobar

- STANARI ŽUTE ZGRADE, GRBAVICA

I GLAVA SMOKING GUN U nekom djeliću sekunde bila je prekinuta veza izmađu Dikijevih čula i njegovog razuma. Ništa od onoga što se događalo oko njega nije mogao zamijetiti niti sebi objasniti. Refleksno je u momentu pucnja zatvorio oči. Od žestokog praska je potpuno zaglušio. Udahnuo je opori barutni dim koji je poništio sve svakodnevne mirise. Strah ga je potpuno  []

- AMERIČKA LINGVISTIČKA TRAGEDIJA

Alexander, Ronelle. Bosnian, Croatian, Serbian, a Grammar: With Sociolinguistic Commentary. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 2006. xxi + 464 pp. Alexander, Ronelle and Ellen Elias-Bursać. Bosnian, Croatian, Serbian, a Textbook: With Exercises and Basic Grammar, Second edition. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 2010. xviii + 510 pp. Ovaj članak je skraćena verzija dužeg prikaza gore navedenih knjiga, objavljenog  []