Članci

Da ti neko bude drug

Treba da ima mirno lice koje govori da ste jednom bili skupa i da to vrijeme svijetli u ostalom vremenu. Trebaju dvije žene koje ste bezbroj puta zadovoljili i kojima, dok se smiju, poigravaju meki vjenčići sala. Treba plaža, jedna plaža, šljunak i dvoje djece što taj šljunak u čudu zagledaju. Trebaju dva meka peškira, sapun što klizi iz ruke  []