Članci

ISTINSKO BOSANSKOHERCEGOVAČKO BLAGO

Zemaljski muzej u Sarajevu je čarobno mjesto. Četiri miliona eksponata. Da, miliona. Dok hodate njegovom salam i hodnicma, putujete historijom Bosne i Hercegovin: drveni i kameni predmeti koje su naši preci koristili prije nekoliko hiljada godina, mačevi kojima su se nekad davno branili od osvajača, životinje koje su lovili po šumovitim planinama, tanane tkanine i prelijepi vezovi kojima su žene  []