Svezak 10 Br. 2 (2015): April

- ISTINSKO BOSANSKOHERCEGOVAČKO BLAGO

Zemaljski muzej u Sarajevu je čarobno mjesto. Četiri miliona eksponata. Da, miliona. Dok hodate njegovom salam i hodnicma, putujete historijom Bosne i Hercegovin: drveni i kameni predmeti koje su naši preci koristili prije nekoliko hiljada godina, mačevi kojima su se nekad davno branili od osvajača, životinje koje su lovili po šumovitim planinama, tanane tkanine i prelijepi vezovi kojima su žene  []

- BOBOVAC

Infografički vodič kroz Bobovac, gnijezdo bosanskih kraljeva […] Poster bobovac Bosnian final 2015

- ÉMILE DURKHEIM I SARAJEVSKI MARLBORO

Da bi etnički identiteti nestali u jednom nacionalnom identitetu, treba da postoji mehanička solidarnost. „Društvene molekule, koje mogu na taj način biti koherentne mogu djelovati zajedno samo u onoj mjeri u kojoj nemaju svoje lično djelovanje, poput molekula anorganskih tijela” (Durkheim, 40). Mehanička solidarnost sprječava bilo kakav osjećaj individualnosti. U takvim društvima, ljudi su vjerne kopije jedni drugih, nemaju osjećaj  []

- NACIONALIZAM I ORGANSKA SOLIDARNOST SARAJEVA

Nacionalistički diskursi i politički programi često kao cilj najavljuju stvaranje ili povratak homogenom, samodovoljnom društvu. Koncept mehaničke i organske solidarnosti Emila Durkheima daje koristan konceptualni okvir za shvatanje binarnih suprotnosti, koje napreduju kroz programe i politiku rada nacionalističkih političkih režima. Nacionalistički programi teže da prisilno stvore homogenost koju Durkheim naziva mehaničkom solidarnošću. „Društvene molekule, koje mogu biti koherentne, na ovaj način  []

- BALKAN

Nisam nikada i nigdje vidio dunju ali lipe i u Skandinaviji cvjetaju. Jedino, isprane čajem kiša, slabo mirišu. Miris balkanske lipe uvlači se ljeti, jak kao parfem, u deke i u džempere. Dunje rđaju na ormarima u hladnim spavaćim sobama u jesen. Na Balkanu je i zlo i dobro uvećano i zato nikada nije dosadno. U njegova gvožđa upao sam  []