Članci

Etnička diverzifikacija u BiH – prosperitet ili siromaštvo?

Etnička diverzifikacija aktuelna je istraživačka tema u ekonomiji, kako u makroekonomskim tako i u mikroekonomskim studijama, ali isto tako popularna i među donosiocima odluka. Motivirani rastućom literaturom ove vrste implementirali smo tri namjenska istraživanja, u razdoblju 2011–2015, kako bismo izučili ekonomske posljedice postojeće etničke diverzifikacije BiH na pojedince, domaćinstva, poslovni sektor i društvo. Bosna i Hercegovina je zemlja koja je  []