Svezak 11 Br. 1 (2016): Januar

- PISMO

Niko sebi ne bira život: kljucanje čamaca o zidinu. Moje poruke prijateljima, moj stid spram onih koje ćemo pokoriti, ti znaš kraj i početak svega, riječi koje su me odvele u izgnanstvo. Liječili smo se na Hvaru, odlazeći zimi i noću kada je voda daleko od nas, pod svjetionicima. Kao nad kandila mudraca naginjali smo se oko stolova starih parova  []

- WASHINGTONSKI SPORAZUM

Prostor i vrijeme 22. veljače 1994. (Washington) – utorak Ovdje je teško unazad poredati dane jer je vrijeme pomjereno. Letjeli smo devet sati u nedjelju, krenuli taj dan u 11,30, a bili ovdje poslijepodne oko 14 sati. Kad se odavde vraća kažu da se prije stigne. Sam položaj ove zemlje u odnosu na Evropu već je odredio njenu sudbinu: prostor  []

- DAYTONSKI SPORAZUM

Predgovor Nakon Bečkih pregovora o kantonima i konačnom uobličenju Federacije BiH, od 8-11 svibnja, 1994.godine, nisam više vodio dnevnički zapis o događajima u kojima sam sudjelovao. Bio sam čvrsto odlučio da neću više ispisivati povijest Bosne i Hercegovine, vjerujući da je ona kao država i društvena zajednica preživjela. Vodio sam samo dnevne zapisnike mojih aktivnosti – sastanaka, kontakata, susreta, bez širih  []

- BIJELO POLJE

Novogodišnji dan snijeg je prekrio polje minsko. Adin Ljuca Stalaktit (DTP Smart Tešanj, 2015)

- KRIZA BOSANSKOHERCEGOVAČKE EKONOMSKE NAUKE U VREMENU EKONOMSKE KRIZE

U kontekstu kontinuirane ekonomske krize danas se nerijetko postavlja pitanje, gdje se nalazi bosanskohercegovačka ekonomska nauka i da li ona može kroz zajedničko djelovanje sa ekonomskom praksom doprinijeti iznalaženju adekvatnih rješenja za ublažavanje posljedica i kreiranje izlaza iz postojeće ekonomske krize. Intelektualni svijet, posebno ekonomskog usmjerenja, trebao bi svakako da da odgovore na ova pitanja u u duhu naučne istine  []

- HILADARKA: FILMSKA KRITIKA

Skoro svaka domaća produkcija zemalja iz regiona inklinira u nekom smislu ka ideološkim rakursima zemlje iz koje potiče film. Takodje može biti (i često jeste) postavljena u vrijeme rata ili postratnog perioda u kome se utjecaj sukoba reflektira na sadašnjost. Ne samo zato što se radi o komediji, nevjerovatna činjenica je da u filmu Hiljadarka ne postoji nikakva veza sa  []

- ODMOR DUŠE

Ona plače kad niko ne gleda Ona osjeti dubok pritisak u prsima Ona se nada da je blizu kraj Ona plače kad niko ne gleda Njen otac, adžo, i rođaci još nisu pronađeni. Ispod daha priča sa ocem kojeg se ne sjeća, Sa adžom koji bi je razmazio da je preživio, Sa rođacima koji bi je štitili Ona priča: Nije  []