Svezak 01 Br. 2 (2006): April

- I Ja sam ko knez Andreeja

s ledine zelene, ranjen, gledao u nebesa. Milion milja uokolo ničega nije bilo. Jest, milja, kao da je praznina grdna što je Hučala, oko mene, u stvari, bila pučina. Gola i nedogledna. Od svega, ispod neba, Ostala slijepa golotinja koja neljudski huči. Isprva su, doduše, srpske se žabe čule Po dobrinjskim barama. No brzo su zamukle. Ja, čudnoga li čuda:  []

- Ženska bluza

Smrkava, a na zapadu, nečija noga gurnula krčag s vinom koje se prolilo vidikom. Mlad mjesec kao rogovi s kacige u kojoj, na filmovima, Mojsija prikazuju. Miriše borovina na smjesu limuna sa tamjanom Na straži borac, dugačak, i krt ko slamka ražana. Krt od mladosti i ljubavi. Pomno izvlači iz njedara bijelu žensku bluzicu. I zagnjuruje u nju lice. Dugo  []

- Kaže Rebeka Vest

Nakon balkanskog rata, Turci su naglo otišli, A mržnja ostala. Sad se prolama u Bosni. Mržnja traje, mada je njen predmet ispario. Ljudska duša je vazda kasnila za svijetom. Duša je vir gdje zimi ogledaju se ždrali ujesen k jugu odletjeli. Pet vijekova Turci bili im u gostima. A prekonoć otišli. I da se mržnja utulila kakvo bi zjalo u  []

- Bošnjaci i ljiljan

Može Ii se jednom narodu i njegovoj državi oduzeti pravo na njegova državna obilježja? Državna obilježja Bosne i Hercegovine sa ljiljanima (grb i zastava) koja su bila u upotrebi tokom rata 1992-1995. i nekoliko poratnih godina, svojevremeno su po diktatu Međunarodne zajednice zamijenjena novim koja su i danas na snazi. Umjesto zlatnih ljiljana koji su stotinama godina bili simbol svega  []

- Izveče liježeš u postelju

a znaš da zalud liježeš: sjutra ćeš ustati izmoždeniji no kad si legao. Izjutra ustaješ iz postelje a znaš da zalud ustaješ: jučerašnji čeka te dan, sa jučerašnjim stresovima. S prekjučerašnjim poniženjima. S nakjučerašnjim očajem. Ova opsada ne traje dvije godine, već jedan (tje)dan, kome svršetka nema. Od ovoga bi, čini mi se, moglo da me odmori Jedino more. A  []