OBLICI BOSANSKIH DUŠA

OBLICI BOSANSKIH DUŠA

A se leži Linil gostja Hotjena najstarši sin

Kuda ijedeš človeče?
Kojim putem? Komu?
I zašto?

Stani, razmisli.
Osvrni se. Zar ti je veća pamet u nogami
no u glavi?

Biljig usjetče najstaršem bratu najmladji
Borjen, a pisa dijak Sanko

v Vrhbosni ljeta 1402. kad u godni dani zmre višlje judi no tšo se rojdi, a kralj Bosne je Stejepan Ostoja, kopile kralja Tverdka, al narod sam tako htjede i tako on kraljem i bi.

Stecak2

Creative Commons License
The preceding text is copyright of the author and/or translator and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.