Bosnia i Job

Bosnia i Job

U julu sam otišao na jednu konferenciju u Bosni i razgovarao s prijateljima u Sarajevu o društvenoj i političkoj situaciji u zemlji. Za vrijeme rata, prije nekih osamnaest godina, ljudi u Bosni bili su žrtve ratnih zločina, zločina protiv čovječanstva i genocida. Nacionalistički političari na čelu susjednih država Hrvatske i Srbije bili su odgovorni za ove ratne zločine, zločine protiv čovječanstva i genocid. Nedavno je Hrvatska postala član Evropske Unije. Sada i Srbija pokreće proces uključenja u EU.

Za Dejtonski mirovni ugovor najprikladniji izraz jeste “okovi”, okovi koje su napravili stranci zavedeni nacionalističkim argumentima neprijatelja Bosne i tako ex nihilo stvorili novi, sadašnji bosanski ustav i državno ustrojstvo. Svaki put kad se pokrene neka pozitivna i progresivna inicijativa, okovi se pritegnu, što onemogućuje bilo kakav pomak naprijed ili pak izaziva veliki bol ako se takav iskorak pokuša. Budući da se ovi politički čvorovi ne mogu razvezati dok je Dejtonski mirovni ugovor na snazi, Bosna neće moći da napravi ni prvi korak ka Evropskoj Uniji. Bosna je prisiljena da gleda kako Hrvatska i Srbija, njeni bivši neprijatelji, stiču povlastice kao države, uključujući i društvenu i ekonomsku dobit, dok se ona nastoji oporaviti od jednog nemilosrdnog rata. Taj rat je zaustavljen, ali ne i njegov nemilosrdni karakter.

Bosanska situacija me podsjeća na priču o Jobu iz Starog zavjeta, svetog pisma važnog kako za judaizam tako i za hrišćanstvo i islam. Pretrpivši mnogo, narod Bosne vjeruje u ispravnost svoje stvari, u bliskost Bogu i spoznaju pravde. Sjedinjene Države, Evropa, a sada i Turska podsjećaju me na Jobove skeptične sagovornike (Elihua, Zofara, Bildada i Elifaza): ove zemlje se pojavljuju na određeno vrijeme i sugerišu Bosancima na razne retoričke i prepredene načine da s njima mora da nešto nije u redu. “Zacijelo”, Jobovi skeptični sagovornici mu stalno govore, “ti si na neki način odgovoran za svoja stradanja”. I Bosanci, poput Joba, odgovaraju, nismo. Na kraju Bog blagosilja Joba. Bog takođe traži od Joba da blagoslovi one koji ga kleveću.

Prevod: Omer Hadžiselimović

Creative Commons License
The preceding text is copyright of the author and/or translator and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.