Pet Bosanskih vicema

Pet Bosanskih vicema

Pitanje: Koliko država ima u Evropi?
Odgovor: Tri
Pitanje: Koje tri?
Odgovor: Evropska Unija, kandidati za EU i Bosna i Hercegovina.


Osudili Miloševića na sudu, ali sudija ne zna koju najgoru kaznu da mu da. Odlučio se da mu da da živi od bosanske penzije.


Pitaju novinari Muju šta misli o velikom krstu koji su Hrvati podigli na Humu iznad Mostara. Kaže Mujo: “Ja mislim da je to jedan veliki plus za Bosnu i Hercegovinu.”


Pričaju Bosanac i Japanac o prioritetima u životu. Kaže Japanac: Meni je na prvom mjestu Japan, pa posao, a tek na kraju familija. Kaže Bosanac: Kod mene je skroz obratno. Prvo familija, pa posao, pa tek onda Japan.


Učenje svakog stranog jezika počinje sa psovkama, taman da se nauči pola bosanskog.


Uvodnik: Bez sumnje, humor odražava nešto duboko o samom karakteru društva. Osim toga, svako društvo ima specifičan i brbljav smisao za humor. Humor je, tako, za strance prozor u dušu određenog društva,a za one koji pripadaju tom društvu humor predstavlja ogledalo za sagledavanje i veličanje vlastitog kolektivnog identiteta. Ova opšte poznata istina nije ništa manje tačna u Bosni nego u bilo kojem drugom društvu. Bosanci su na Balkanu poznati po svom duhovitom humoru sa određenom notom samopodcjenjivanja. Za vrijeme najmračnijih ratnih momenata, Bosanci su smišljali šale koje bi bljesnule zrakama radosti i istine u toku najbolnijih i nečasnih vremena. Ove šale su nosile u sebi svjedočanstva. One su predstavljale snažne ljudske proteste protiv okrutnog svjetskog toka. Ovdje navedeni primjeri mogu poslužiti kao izazovan materijal za proučavanje u okviru lingvističke antropologije, sociolingvistike i metalingvistike prateći primjer rada Mikhaila Bakhtina; mi, uostalom, prepuštamo ovim verbalnim izrazima da govore sami za sebe i svojim primjerom pokažu specifičnost bosanskog duha.

Creative Commons License
The preceding text is copyright of the author and/or translator and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.