Ciljevi

Ciljevi

Duh Bosne izlazi tromjesečno od 2006. Duh Bosne objavljuje naučne radove i druge tekstove iz istorije, politike i književnosti Bosne i Hercegovine u cilju priznavanja i održavanja dugovječnih tradicija društvenog i građanskog ustrojstva koje predstavlja bosansko nasljeđe. Časopis objavljuje književna i esejistička djela koja su u skladu s njegovom misijom. Uvaženi naučnici kao što su Ivo Banac, Tone Bringa, Robert Donia, John Fine, Ivan Lovrenović, Rusmir Mahmutćehajić, Noel Malcolm i drugi uvjerljivo svjedoče o postojanju žive, plemenite bosanske tradicije na historijskom, kulturološkom i političkom planu.Ova tradicija se, međutim, ili previđa zbog pogrešno navođenog ili nedovoljnog obrazovanja ili se negira radi suprotstavljenih političkih ciljeva, bilo domaćih ili međunarodnih. Ono što Rusmir Mahmutćehajić naziva poricanjem Bosne javlja se ne samo u politici nego i u akademskim raspravama. Ovo nepriznavanje Bosne, ovo neshvatanje suštine Bosne uobičajeno je u obrazovnim krugovima. U ovom broju ponovno objavljujemo nekoliko osebujnih eseja koji s razlogom i strašću potvrđuju ovu lijepu tradiciju.

 

 

 

Creative Commons License
The preceding text is copyright of the author and/or translator and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.