BOŠNJACI, HRVATI I SRBI U BOSNI I HERCEGOVINI I U JUGOSLAVIJI

BOŠNJACI, HRVATI I SRBI U BOSNI I HERCEGOVINI I U JUGOSLAVIJI

Istina je da je udio Srba u strukturi stanovništva Bosne i Hercegovine u vrijeme socijalističke Jugoslavije znatno smanjen (sa 44 odsto stanovništva 1948. udio je smanjen na 31 odsto ukupnog Jugoslovensko iskustvo u nacionalnim perspektivama 76 stanovnitva u Bosni i Hercegovini 1991. godine). Uprkos tome, dominantan broj komunista Srba je čitavo vrijeme postojanja socijalističke Jugoslavije snažno radio na afirmaciji Bosne i Hercegovine kao ravnopravne članice jugoslavenske federacije. Čini se da je najbliže istini uvjerenje da bosanskohercegovački komunistički pokret u cjelini nije bio anacionalan, jer su komunisti radili na afirmaciji i ravnopravnom razvoju nacionalnih identiteta, ali su se protivili izgradnji nadnacionalnog identiteta koji bi mogao srušiti bosanskohercegovačku nacionalnu ravnotežu kao faktora cjelovitosti Bosne i Hercegovine. Primjetno je to bilo tokom šezdesetih i sedamdesetih godina, kad se u pojedinim krugovima pojavljivala ideja promoviranja jugoslavenstva i bosanstva kao nacionalnih identiteta, bosanskohercegovački komunisti su glatko odbili te mogućnosti tvrdnjama da bi to moglo voditi centralizaciji i unitarizaciji zemlje (jugoslavenstvo), odnosno negiranju srpskog i hrvatskog nacionalnog identiteta u Bosni i Hercegovini (bosanstvo).

Dugo vremena bosanskohercegovački komunistički pokret bio je jedinstven u odanosti BiH i Jugoslaviji. Na tom jedinstvu je Bosna i Hercegovina u razdoblju socijalizma modernizirala društvo, ekonomski se razvila, infrastrukturno se integrirala, izgradila naučne i kulturne institucije i otvorila se prema svijetu.

 

JUGOSLAVIJA U ISTORIJSKOJ PERSPEKTIVI.  Za izdavača Sonja Biserko.  Copyright © Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2017.

Creative Commons License
The preceding text is copyright of the author and/or translator and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.