JEDINA ISPRAVNA STVAR KOJU TREBA URADITI U VEZI SA KARADŽIĆEM GENOCIDOM

JEDINA ISPRAVNA STVAR KOJU TREBA URADITI U VEZI SA KARADŽIĆEM GENOCIDOM

Velika vijest o presudi Internacionalnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) je da je Radovan Karadžić počinio genocid u stvaranju srpske države u Bosni i Hercegovini. To je još jedna potvrda da je tzv. “Republika Srpska” počinila genocid u činu svog osnivanja. Genocid je morao biti počinjen, naprosto zato što bi bilo nemoguće uspostaviti srpsku državu na bilo kojoj teritoriji u Bosni i Hercegovini bez prethodnog “čišćenja” te teritorije od nesrba, zato što je baš svaki dio Bosne i Hercegovine bio etnički izmiješan. Kao rezultat svojih genocidnih korijena, svog djelovanja nakon rata, a i same činjenice da još postoji, “Republika Srba” ostaje etnički čista sve do danas.

Jasno je da groznoj tvorevini poput “Republike Srpske” ne može biti dozvoljeno da postoji na ovom svijetu. Ne možemo dozvoliti da nastavi da ponovo ugnjetava one koji su preživjeli genocid. Ne možemo dozvoliti da ostane kao nagrada za Radovana Karadžića i njegove saradnike, oživotvorenje njihovih strašnih zločina. Ne možemo dozvoliti da njena krvava zastava i dalje visi ispred groblja žrtava genocida, i ispred sudova gdje djeca ubijenih roditelja nemaju nade da će ikada ostvariti pravdu. Policija “Republike Srpske,” ista ona organizacija koja je izvršila genocid, kao što je dokazano pred Međunarodnim sudom pravde, ne može ostati zadužena za istragu prošlih, sadasnjih i budućih zločina nad nesrbima. Cijela Bosna i Hercegovina ne može nastaviti biti država aparthejda, u kojoj osnovna prava pojedinca zavise od toga dali se njihova nacionalnost slaze sa njihovom adresom, i gdje Jevreji, Romi i naši najbolji građani koji odbijaju da se izjasne po osnovi etničke pripadnosti, nemaju jednaka prava.

Radi toga, koristimo ovu priliku da pozovemo sve one koji su istinski prijatelji Bosne i Hercegovine i prijatelji žrtava genocida počinjenih od strane Radovana Karadžića, a i one koji vjeruju u moralni princip i logiku zdravog razuma da se genocid nikad ne smije nagraditi legalizacijom i priznanjem, da stanu sa nama i jasno proglase svoju podršku za ukidanje “Republike Srpske.” To je jedini logičan i pravedan odgovor na strašan zločin genocida.

A upozoravamo one koji se odluče na šutnju, ili daju izjave koje izostavljaju poziv na ukidanje “Republike Srpske” i BH aparthejda, i ne traze povratak jedinstvene Republike Bosne i Hercegovine, da sa tom šutnjom ili tim nedovoljnim izjavama u suštini prihvataju legalizaciju rezultata genocida, i tako sarađuju sa Radovanom Karadžićem.

Tarik Borogovac, Nacionalni Kongres Republike BiH

Creative Commons License
The preceding text is copyright of the author and/or translator and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.