SOKRAT O ŠEŠELJU

SOKRAT O ŠEŠELJU

Sokrat: U ovoj se tački razlikujemo. U redu! Da li će napravedan čovek biti srećan ako pretrpi zasluženu kaznu?

Pol: Neće, razume se, jer bi u tom slučaju bio još nescrećniji.

Sokrat: A ako nepravedan čovek ne ispašta za kaznu, onda je, po tvom mišljenju, srećan, je li?

Pol: Da.

Sokrat: Po mom mišljenju, Pole, zločinac i nepravednik je u svakom slučaju nesrećan, još nescrećniji, naravno, ako za svoju krivicu ne bude kažnjen, a manje nescrećan, ako za svoja nedela ispašta kaznu i bogova i ljudi.

Pol: Pa, Sokrate, gluposti su to što pričaš! [473]

Sokrat: Pokušaću, prijatelju, da i tebe dovedem do toga da prihvatiš moje mišljenje, jer te smatram prijateljem. Evo u čemu se sad razlikujemo: negde u toku ranijeg razgovora rekao sam da je činiti nepravdu gore od ‘trpeti je.’

Pol: Da, tako si rekao!

Sokrat: A ti — da je gore trpeti nepravdu.

Pol: Jeste.

Sokrat: Ja sam takođe rekao da su ljudi koji čine nepravdu nesrećni, a ti se se suprotstavio mom tvrđenju, je li?

Pol: Jesam. Zevsa mi!

Sokrat: Tako bar ti misliš, Pole!

Pol: I uveren sam da je to istina.

Sokrat: Možda. A ti smatraš srećnima zločince ako ne budu kažnjeni.

Pol: Tako je.

Sokrat: A ja tvrdim da su oni najnescrećniji, i da su manje nesrećni oni koji zbog kazne ispaštaju.

…….

Sokrat: Hoćes li odgovarati?

Pol: Hoću, dabome, i naprosto žudim da saznam šta češ ti reči.

Sokrat: Odgovaraj mi, dakle, da bi mogao saznati, onako kao da sam te počeo ispitivati od samog početka. Šta ti izgleda veće zlo — činiti napravdu, ili trpeti je?

Pol: Meni, bogami, izgleda da je veće zlo trpeti nepravdu.

Sokrat: A šta je ružnije — činiti napravdu ili podnositi je, odgovori!

Pol: Činiti napravdu!

 

Gorgija.  Prevod:  Albin Hilhar

Platon

Creative Commons License
The preceding text is copyright of the author and/or translator and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.