Angelinina opomena

Angelinina opomena

Proturječni komentari filma Angeline Jolie Uzemlji krvi i meda natjerali su me pogle­ dati taj film. Jasno je već bilo da bosanski muslimani vole taj film, a velikosrbima se gadi, a pogotovo su me zaintrigirale sitno-hercegovač- ke infekcije kojima je film odvratan kao i veli­ kosrbima. Film me impresionirao. Angelina šalje uznemirujuću poruku svojim začudnim, jasnim i jezgrovitim, izrazito ženski osobnim i izravnim filmskim jezikom. U okvir velikosrpske ratne grozote Angelina je utkala složenu dramu dviju ljudskih sudbina s erosom u tanatosu – ljubav u smrti. Zadivljuje hrabri moralni poticaj Angeline Jolie što se osjetila pozvanom doći u Bosnu da istraži i opomene na velikosrpstvo kao jedno od najvećih zala suvremenoga svijeta i otvori svijetu oči da ga više ne previđa nego zaustavi. Lijepa Angelina šokira četnički silovateljski program namećući se njihovu arhetipu grešnice Eve pro­ totipom samosvjesne Gospe.

Velikosrpska ideologija je najsnažniji totalita- ristički projekt na Balkanu iznikao iz nacionalnih buđenja u prvoj polovici 19. stoljeća. Pansrbizam po ugledu na panrusizam pretočio se u srpski imperijalizam s pravoslavljem kao ideologijom. Velikosrpstvo je progutalo sve nade u jugosla­ vensko zajedništvo i izazvalo obranaške i oslobo­ dilačke težnje u podjarmljenim narodima. Vrhu­ nac velikosrpstva je četnički pokret koji je toliko usvojio rasizam i elaborirao metodu genocida i etničkog čišćenja da je mogao biti uzor nacizmu i staljinizmu. Bez velikosrpskog konteksta ne može se razumjeti ni hrvatsko ustaštvo, ni Jase­ novac ni Bleiburg, niti pokušaj i pad Jugoslavije, ni pojava vehabija, niti ijedna društvena pojava među narodima Balkana. Na koncu se Jugoslavi­ ja raspala oslobodilačkim ratovima od velikosrp­ stva a da velikosrpska ideologija nije poražena. Velikosrpstvo i sada davi BiH, Crnu Goru, Ko­ sovo, a pogotovu narode u Srbiji i Srbe koji ga se žele osloboditi i izgraditi Srbiju kao normalnu zemlju integriranu u Evropu.

Nesporna je i dokazana činjenica da su veli- kosrbi bili posve zreli za genocid nad Muslima­ nima, Hrvatima i Albancima i da su ga počinili uz masovna etnička čišćenja i da je Republika Srpska monstruozni rezultat toga zločina i aktu­ alni nož velikosrpstva u biću ne samo BiH, nego i Hrvatske. Politički se BiH ne može riješiti niti će Hrvatska, a pogotovu Crna Gora i Kosovo imati mira bez defašizacije velikosrpstva. To je shvatila Angelina Jolie i izrekla u završnom prizoru filma kada se Srbin pokajnički osvješćuje i priznaje: Ja sam ratni zločinac!

Velikosrpstvo je još uvijek najjači srpski po­ litički program i srpska aktualna politika prije­ tvorno od njega ne odustaje. Četnički se pokret rehabilitira, RS slavi ratne zločince Karadžića i Mladića kao utemeljitelje, Dodik i ini se diče što su im epigoni. To se može razumjeti među Sr­ bima, ali fascinacija velikosrpstvom u političkih Hercegovaca zapanjuje. Ta je fascinacija poslje­ dica frustracije i pretvara se u imitatorsko ludilo i inficira sve hrvatsko društvo. Tuđmanova fas­ cinacija Miloševićem, Bobanova Karadžićem na­ stavlja se Josipovićevom fascinacijom Tadićem. Predsjednik Josipović evropski je započeo mi­ rovne inicijative, a onda je dopustio da ga Tadić imperijalnim velikosrpskim potezom pretvori u marionetu velikosrpstva, sada se u njemu koprca i ne zna se osloboditi pa za sobom povlači svu novu hrvatsku vlast. Umjesto da hrvatska vlast bude evropska kočnica velikosrpstvu, umjesto da prisiljava srpsko društvo na radikalnu defa- šizaciju, umjesto da svim evropskim licemjerima u lice ponavlja da je RS genocidna tvorevina što priznaju svi moralni Srbi, umjesto da prizna da se prognani Hrvati nikada neće vratiti u tu čet- ničiju, da se BiH društvo nikada neće stabilizirati s RS, umjesto da ne odustane ni od kakve tuž­ be, naprotiv da svim mogućim mehanizmima blokira velikosrpski program, hrvatska politika se priklanja ludilu političkih Hercegovaca i sada pomaže infiltraciji velikosrpstva u EU.

Proročka misija vjere u društvu je beskom­ promisno odupiranje zlu snagom oslonca na Boga, osobito onda kada u društvu pre­vlada defetistička identifikacija i fascinacija zlom. Tužno je i ohrabrujuće kada proročka misija glu­ mice demaskira izdaju crkvenog velikodostojni­ ka i sličnih lažnih i potkupljivih proroka.

© 2012 Ivo Marković

Creative Commons License
The preceding text is copyright of the author and/or translator and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.