Članci

TRANSFORMACIJA TRADICIONALNIH JELA U BOSANSKOAMERIČKOJ ZAJEDNICI

Poznato je da hrana i jela neke etničke grupe nisu ista kao u njihovoj domovini, nego da je to rezultat kreolizacije, koja je dug proces u kojem se hrana i načini ishrane transformišu u novoj domovini. Ovo je naravno i jedan aspekt generalnog procesa kulturne transformacije imigrantske kulture prema etničkoj kulturi. Dosadašnja istraživanja su rađena od strane etničkih grupa i  []