Članci

DVIJE ŠKOLE POD JEDNIM KROVOM

Odvojeno školovanje pod nazivom: Dvije škole pod jednim krovom je česta pojava u srednjim i južnim dijelovima države primarno naseljenim muslimanima (Bošnjaci) i Hrvatima. Kao što i sam pojam sugeriše, glavna obilježja ovakvog sistema su da učenici učinkovito čine dvije različite škole u jednoj zgradi. Učenici pohađaju školu u dvije smjene, sa dužom pauzom u međuvremenu kako bi se smanjila  []