Članci

Svjedokinje Istine

Dokumentarni film “Štrik za veš: Bosna i Hercegovina” donosi razgovore sa ženama iz Mostara koje su uzele učešće u međunarodnom projektu “Štrik za veš”. Dotični projekat pokrenut je početkom 1990. na Cape Cod-u, država Massachusetts, u okviru građanske inicijative koja je tada pozivala žene – žrtve nasilja da kreirajući motive na majicama javno ukažu na zlostavljanja kojima su bile izložene  []