Članci

NEVINO DIJETE KOJE IM NIJE POKAZALO STRAH

Ponekad je teško sjećati se kako je savršen naš život bio u Kozarcu prije rata; nismo bili bogati ali smo imali više nego je bilo dovoljno. Živjeli smo u komunističkoj državi pa ionako nije bilo mnogo toga za poželjeti. U našim životima ničega nije nedostajalo. Naši su roditelji većinom bili zauzeti radom na farmi; brinuli smo se sami o sebi  []