Članci

Nagrada “Slovo Makovo – Mak Dizdar”

Zbirka “Hyperborea” našeg dugogodišnjeg saradnika, pjesnika Milorada Pejića, nagrađena je novoustanovljenom nagradom Grada Sarajeva “Slovo Makovo – Mak Dizdar” za najbolje poetsko djelo objavljeno u prethodnoj godini na bosanskom, crnogorskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Nagrada je ustanovljena na inicijativu gradonačelnika Grada Sarajeva profesora Dr. Alije Behmena, a rezultat je saradnje Društva pisaca BiH, Grada Sarajeva, PEN Centra u BiH i  []