Članci

Pismo sekretaru Blinku

12. novembar 2021.godine  Poštovani Sekretaru Blinken: Pišemo vam u ime Bosanskohercegovačke američke akademije umjetnosti i nauka, organizacije koja okuplja više od 250 univerzitetskih profesora, naučnika i istraživača, doktora medicine, umjetnika i književnika, koji su našli utočište i postigli ogroman akademski uspjeh i javno priznanje u Sjedinjenim Državama i Sjevernoj Americi tokom i nakon ratova u bivšoj Jugoslaviji 1990-ih. Pišemo vam  []