Članci

Amerikanka u Bosne

6. oktobar 1969, ponedjeljak.  Preko Srbije jugozapadno od Beograda.  Iz ovog ravnog kraja zašli smo u sve brdovitije i brdovitije područje i kad smo prešli lijepu Drinu u Zvorniku nalazili smo se zacijelo u Bosni: džamije s munarama i žene u šarenim dimijama, neke čak sa šamijama koje su im pokrivale nos i usta.  Što je kraj krševitiji to je  []