Članci

Ulix

Kad se, obično poslije ponoći, vraća kući, dočekuje ga hladni beton stubišta, i on, takav kakav jest, ne može obuzdati navalu ontologije: šta je kad šta je se šta je vraća šta je kući šta je šta . . . ? Pred ulazom u zgradu empirijski počinje drhtati, i on je Ulix, ako se uspije kroz tu probiti džunglu. Ako  []

Ponestaje prostora

Zemlja je uradila svoje. Ne bismo se mi toga sjetili, brat i ja, ali prijatelj nam kaže: “Smrš'o vam je otac.” …? “Sleg'o mu se mezar!” Bili smo kod grobara, naručili nišane. “Ništa ne brinite”, rekao je, “sve će u redu da bude.” Ali mi smo tražili čvrste, nismo za cijenu pitali. “Ne bojte se, ovi su dobri, od mermera  []