Članci

Arebica u Bosni – Kratke Crtice i Jedan Osvrt: Iz Riznice Bosanskog Autentičnog Sinkretizma

Arebica je naziv za arapsko pismo prilagođeno glasovnom sistemu bosanskog i drugih slavenskih jezika i povezuje se za bosanskom alhamijado književnosti. Ona se počela razvijati od samog dolaska Osmanlija u Bosnu i predstavljala je težnju bosanskog naroda da piše i čita na svome materinskom jeziku. Taj jezik se uvijek nazivao bosanski bez obzira na različita pisma (bosančica, arebica, latinica, ćirilica)  []

ETNOPEDAGOŠKI MOZAIK BOSNE I HERCEGOVINE

Savremena pedagogija kao nauka prolazi svojevrsnu krizu kroz koju prolaze i druge humanističke nauke. Čovječanstvo se danas suočava sa mnogim problemima koji su direktno ili indirektno povezani sa odgojem i obrazovanjem. Pokušaji da se riješe ovi problemi i izazovi često se, posebno u tzv. tranzicijskim društvima, svode na neuspjele reforme formalnog odgojno–obrazovnog sistema. Ovaj neuspjeh doveo je do nastanka jedne  []