Članci

Molitva u Milanu

Učini da umrem ovoga časa, Bože. Samo ostavi moje oči na svijetu! Neka gledaju –kako Piazzom Duomo– prolaze žene. © 2007 Abdulah Sidran