Svezak 05 Br. 2 (2010): April

- Bosanski Isus Nikole Šopa

Uspinjući se pjesničkim stubama, Nikola Šop (1904-1982) išao je od krajnje materijalnog, preko elementarno ispovjedne pjesme, poezije kršćanske i mistične simbolike, intimističkih meditacija do, opet, ekstremno dematerijalizirane poezije kozmičkih prostora. Prolazeći te pjesničke etape, on je i praktično potvrdio da fizička pjesnikova pozicija spram svijeta bitno determinira i njegovu poetiku. Tako je pjesnik izrazito materijalnog, duhovni srodnik francuskog simbolističkog lirika  []

- Sa mojim Isusom

Poziv dragom Isusu O Isuse, kako bih volio kada bi se Udostojio da uđeš u moj stan. Gdje sasvim obične stvari na zidu vise. Gdje se u oknima rano gasi dan. Pričao bih ti, kako svjetiljku mutnu palim, Da kratki ovaj dan produžim. Kako živim životom sasvim malim. I pun jeda, sa braćom svojom služim. Pričao bih ti o ljudskoj  []

- Bašta sljezove boje

Muškarci obično slabo razlikuju boje, ali jedan takav neznajša u bojama kakav je bio moj djed, e, takvog je bilo teško naći. Njegov spektar svodio se na svega četiri osnovne boje, a ono ostalo-to nije ni postojalo ili se svodilo, u najmanju ruku (ako je čiča dobre volje!), na neki vrlo neodredjen opis: “žuto je, a kao i nije žuto,  []

- Raje je raja

Jim Timony, moj socijalni radnik, otišao je u Nebrasku da doktorira, tako da sljedeće nedelje ne moram da idem na svoju obaveznu seansu pokajanja i trućanja takvih laži koje ni pas s maslom ne bi polizao: «Jeste li ikad udarili nekoga?» , «Ko? Ja? Šta vam pada na pamet.» «Je li vas otac tukao kad ste bili mali?» «Tukao me  []

- Bosanski bogumili ili krstjani

Priča o bosanskim bogumilima, zvanim krstjani (“kršćani”), previše je pojednostavljena od strane onih koji period između 13. i 15. stoljeća vide kao zlatno doba u kome su dualistička crkva i država udružile snage i zajedno napredovale. Zapravo, pokušaj krstjana da repliciraju rano kršćanstvo, te da slijede put apostolski, crkveni službenici i političari iz Ugarske i Rima su sprečavali pokretanjem krstaških  []

- Bosna

Ona je tu i postojana Misliš: šutkom pade a ona te dočeka iza ugla Kao pastrva u Vrbasu kao Vrbas u tjesnacu kao tjesnac u planini Bosna––uvijek po bosansku I danas nam treba njenog bogumilstva njenog Kur'ana i njenog Očenaša bana Tvrtka i kakvog buljubaše vazda spremnog da zametne kavgu Čovjek gleda preko mora i gleda niz vjetar: čovjek je  []